Rugsėjo 26-ąją minima Europos kalbų diena, kurios tikslas – paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos, regionų ir tautinių mažumų kalboms.
🟦Marijampolės kolegijos ir Europe Direct iniciatyva Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyko renginys šiai dienai paminėti. Marijampolės kolegijos bei čia studijuojantiems Erasmus+ studentams iš Turkijos Europe Direct Marijampolė vadovė Vaida Burbienė pravedė informacinį-pramoginį užsiėmimą. Buvo pristatytos visos 24 Europos Sąjungos oficialiosios kalbos, parengtas protmūšis būtent šia tematika. Europe Direct atkreipia dėmesį, kad ES turi tikslą, jog kiekvienas ES pilietis be gimtosios mokėtų dar bent dvi užsienio kalbas. Akcentuota kalbų mokėjimo svarba bei vertėjų darbo ES institucijose ypatybės.
🟩Kartu su studentais renginyje dalyvavusi Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto prodekanė bei studijų programos „Verslo anglų kalba ir komunikacija“ komiteto pirmininkė Odeta Gluoksnytė džiaugėsi, kad Marijampolės kolegijoje yra sudarytos visos sąlygos išvykti studijuoti ar atlikti praktiką kitoje šalyje. Tokiu būdu studijuojantys aukštojoje mokykloje turi galimybę tobulinti ne tik anglų kalbą, turtinti jos žodyną, gerinti bendravimo šia kalba įgūdžius, bet ir pramokti kalbą šalies, kurioje tuo metu yra. Žinoma, visa tai gauna ir atvykus į kolegiją Erasmus+ studentams, su kuriais tenka bendrauti ne tik studijų aplinkoje, bet ir dalyvaujant įvairiuose renginiuose.
🌎Minint rugsėjo 26-ąją, linkime saugoti savo kalbą, bet mokytis, kalbėti, skaityti ir kitomis kalbomis. Juk kalba atveria duris į neaprėpiamą tarptautinių žinių ir kultūros pasaulį!
#EuroposKalbųDiena