Lapkričio 29-ąją diskusijoms dėl Europos ateities susitikome su Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto studentais ir kalvarijiečiais. ES aktualijas analizavo viešnia iš Europos komisijos atstovybės Lietuvoje Laima Pilukaitė. Buvo kalbama apie Europos atvirumą ir iš to kylančias problemas – nuo laisvo prekių, paslaugų ir asmenų judėjimo iki fundamentalių žmogaus teisių ir visų ES piliečių oraus gyvenimo užtikrinimo, apie ES migracijos politiką, pandemiją ir skiepus, aptarti aktualiausi ir skaudžiausi vietos bendruomenei su ES susiję klausimai.