ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinis kontaktinis punktas kartu su Europe Direct Marijampolė centru sausio 10 d. pakvietė į seminarą, skirtą potencialiems programos pareiškėjams išsamiau susipažinti su CERV programos teikiamomis finansavimo galimybėmis.

Į renginį susirinko gausus NVO, pilietinės visuomenės bei jaunimo organizacijų, bendruomenių, švietimo bei kultūros įstaigų, savivaldybių ir kitų organizacijų atstovus būrys iš viso Marijampolės regiono. Renginio dalyviai gavo daug informacijos apie programos teikiamas finansavimo galimybes Lietuvos pareiškėjams, susipažino su paraiškų teikimo procedūra, šiuo metu paskelbtus kvietimus teikti paraiškas bei artimiausiu metu planuojamais paskelbti kvietimais.