2022 m. jaunųjų išrinktų politikų programa

Galbūt jūs – ES vietos ar regioniniu lygmeniu išrinktas politikas, gimęs po 1982 m. sausio 1 d.? Galbūt esate nusiteikęs kurti tinklus, keistis geriausia patirtimi, įgyti žinių apie ES teisėkūrą ir ES finansavimo galimybes, prisidėti prie Europos regionų komiteto darbo, susitikti ir diskutuoti su RK nariais ir kitais vietos, regionų ir Europos politikais? Kviečiame prisijungti prie Jaunųjų išrinktų politikų tinklo!

Susipažinti su JIP programa ir kandidatuoti galite čia iki 2022 m. balandžio 8 d.

Kas gali kandidatuoti?

Kandidatuoti galite, jei:

 • turite demokratiškai gautą Europos Sąjungos valstybės narės regioniniu ar vietos lygmeniu išrinkto politiko mandatą;
 • gimėte po 1982 m. sausio 1 d.;
 • nesate RK narys arba pakaitinis narys;
 • gerai mokate anglų arba prancūzų kalbą;
 • paraiškos formą užpildote ir pateikiate iki 2022 m. balandžio 8 d.

Kandidatai bus atrenkami atsižvelgiant į jų paraiškos kokybę ir siekiant užtikrinti lyčių, regioninio ir vietos atstovavimo, politinės priklausomybės ir pilietybės pusiausvyrą.

Kodėl verta tai daryti?

 • Galėsite bendradarbiauti su JIP iš kitų ES valstybių ir su kitais politikais vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.
 • Galėsite keistis geriausia patirtimi su kitais vietos ir regionų politikais per YEPcommunity.eu.
 • Sužinosite apie Europos Sąjungos vietos ir regionų lygmeniui teikiamas galimybes.
 • Atstovausite ES regionams ir savivaldybėms Europos teisėkūros procese.
 • Garsinsite savo vardą Europos mastu.

Be to, atrinkti jaunieji politikai turės galimybę dalyvauti įvairioje su programa susijusioje komunikacijos veikloje.

Kokia veikla bus vykdoma

JIP 2022 m. programa bus prisidedama prie Europos jaunimo metų.

Programa parengta trimis temomis. Paraiškos formoje turite nurodyti šias tris temas prioriteto tvarka.

1. Žmonėms artimesnė Europa

JIP programa padės tiesti tiltus tarp jūsų miesto ar regiono ir ES, suteiks idėjų apie tai, kaip skatinti demokratiją, ir padės rasti naujų būdų, kaip įtraukti jaunus žmones į diskusijas apie demokratiją ir į vietos gyvenimą.

2. Atsparių bendruomenių kūrimas

JIP programa šia tema suteiks jums gilesnių žinių apie Europos žaliąjį kursą, kad įkvėptų jaunųjų politikų, RK narių ir kitų politikų projektus ir jus. Taip pat sužinosite, kaip prisidėti prie ES tikslų klimato kaitos ir nulinio grynojo anglies dioksido kiekio srityse.

3. Sanglauda – pagrindinė vertybė

JIP programa padės sužinoti apie vietos ir regionų valdžios institucijų finansavimo galimybes, suprasti, kaip sanglaudos politika gali padėti atsigauti po COVID-19 krizės, kaip plėtoti jūsų miestą ar regioną ir kaip dalytis geriausia patirtimi su kitais JIP tinklo nariais ir politikais.

Susitikimai, kai tai įmanoma, vyks anglų ir prancūzų kalbomis.

Kada?

2022 m. JIP programa tęsis iki 2023 m. pavasario, o veikla vyks ištisus metus. Kai kuri veikla yra privaloma.

Tada tapsite tinklo nariu ir būsite kviečiami į kitus renginius.

Čia pateikiamas negalutinis 2022 m. veiklos sąrašas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad datos dar gali keistis.

Iki metų pabaigos taip pat gali būti įtraukta papildoma veikla ir renginiai. Apie tai būsite informuoti.

 • Tinklaveikos sesijos kas mėnesį
 • Dalyvavimas komisijų susitikimuose ir plenarinėse sesijose
 • Dalyvavimas viešose konsultacijose
 • Gegužės 25 d.: pirmasis susitikimas – privalomas
 • Birželio 22 d.: mokymai „Žmonėms artimesnė Europa“ – privalomi
 • Rugsėjis: mokymai „Atsparių bendruomenių kūrimas“ – privalomi
 • Rugsėjis: renginys per išvažiuojamąjį biuro posėdį
 • Spalis: mokymai „Sanglauda – pagrindinė vertybė“ – privalomi
 • Spalio 10–13 d.: 20-oji Europos regionų ir miestų savaitė, JIP sesija – privaloma
 • Spalio ir (arba) lapkričio mėn.: JIP forumas
 • Lapkritis: Europos konferencija apie viešą komunikaciją

Kur?

Visi renginiai vyks virtualiai. Priklausomai nuo COVID-19 pandemijos padėties, programa gali keistis ir renginiai gali būti atšaukti. Būsite informuoti, jei renginiuose Briuselyje bus galima dalyvauti gyvai.

Kaip?

Norėdami dalyvauti, turite užpildyti anketą:

Užpildykite anketą ir prisijunkite prie JIP bendruomenės – anglų k.

Užpildykite anketą ir prisijunkite prie JIP bendruomenės – prancūzų k.

Kiek tai kainuos?

Už dalyvavimą virtualiuose renginiuose ir veikloje išmokos nėra numatytos.

Jei renginyje Briuselyje dalyvaujama fiziškai (jei tokie renginiai galės vykti), RK gali:

 • kompensuoti kelionės išlaidas;
 • išmokėti vienodo dydžio išmoką pragyvenimui, pateikus nakvynę renginio vietoje patvirtinančius dokumentus.

Kelionės apmokėjimas ir išmokos pragyvenimui mokėjimas priklauso nuo turimo biudžeto. Prireikus gali būti taikomas eiliškumo principas.

Visa informacija apie programą čia