Iniciatyva „Jean Monnet“ – tai puiki proga mokykloms!

Šia iniciatyva mokyklos ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai kviečiami organizuoti su Europos Sąjunga susijusį mokymą klasėje. Tema (arba temos) turėtų būti susijusi (-ios) su ES vertybėmis, istorija, ES veikimu, kultūrų įvairove ir kt. Pasirinkta tema (ar temos) turėtų būti dėstomos mokslo metais (gali apimti projekto savaites, pažintinius vizitus ir kitą įtraukią veiklą) trejus metus iš eilės.

Šiai veiklai gali būti skirta dotacija iki 30 000 EUR (ne daugiau kaip 80 proc. visų išlaidų).

Paraiškų teikimo terminas – kovo 1 d.

Detali informacija: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt/node/2650