ES pasiekė labai svarbų etapą – 70 proc. suaugusių gyventojų jau yra visiškai paskiepyti. Iš viso daugiau kaip 256 mln. suaugusių ES gyventojų jau yra gavę visas reikiamas vakcinos dozes. Jau prieš septynias savaites, anksčiau numatyto laiko, pasiektas Europos Komisijos tikslas: iki liepos mėn. pabaigos pateikti valstybėms narėms pakankamai vakcinos dozių, kad būtų galima visiškai paskiepyti 70 proc. suaugusių ES gyventojų.
31/08/2021
Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Tai, kad jau rugpjūčio mėn. pavyko paskiepyti 70 proc. suaugusių ES gyventojų, yra didelis laimėjimas. ES bendrų veiksmų strategija duoda naudos ir padeda Europai tapti pasaulinės kovos su COVID-19 varomąja jėga. Tačiau pandemija dar nesibaigė – reikia siekti daugiau. Raginu pasiskiepyti visus galinčius. Be to, turime padėti skiepytis kitoms pasaulio šalims. Europa toliau rems savo partnerių, visų pirma mažas ir vidutines pajamas gaunančių šalių, šios srities pastangas.“

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Europos Komisijos narė Stella Kyriakides teigė: „Labai džiaugiuosi, kad šiandien pasiekėme tikslą iki vasaros pabaigos paskiepyti 70 proc. suaugusių ES gyventojų. Tai kolektyvinis ES ir jos valstybių narių pasiekimas, įrodantis mūsų galimybes veikiant solidariai ir koordinuotai. Mes ir toliau stengsimės plėsti skiepijimą visoje ES. Toliau remsime visų pirma tas valstybes nares, kurios vis dar susiduria su sunkumais. Turime užtikrinti visišką imunitetą ir neįsileisti naujų atmainų, o tam būtina, kad skiepijimo tempai aplenktų atmainų plitimo greitį.“

Pasaulinis bendradarbiavimas ir solidarumas

Spartus visiškas visų tikslinių gyventojų grupių skiepijimas Europoje ir visame pasaulyje yra labai svarbus kontroliuojant pandemijos poveikį. ES vadovauja daugiašaliam atsakui. ES į kitas pasaulio šalis eksportavo apie pusę Europoje pagamintų vakcinų – tiek pat, kiek jų buvo skirta ES piliečiams. Pagal Europos komandos iniciatyvą skirta beveik 3 mlrd. EUR COVAX priemonei, kad 92 mažas ir mažesnes nei vidutines pajamas gaunančioms šalims būtų galima užsitikrinti bent 1,8 mlrd. vakcinos dozių. Šiuo metu 138 šalims COVAX pristatė daugiau kaip 200 mln. dozių.

Be to, dalijantis ES pagalba pagal Europos komandos iniciatyvą siekiama iki 2021 m. pabaigos (visų pirma naudojantis priemone COVAX) pateikti mažas ir vidutines pajamas gaunančioms šalims dar bent 200 mln. vakcinos dozių, dėl kurių sudaryti išankstiniai ES pirkimo susitarimai.

Pasirengimas naujoms atmainoms

Atsižvelgiant į naujų atmainų grėsmę, svarbu ir ateinančiais metais užtikrinti, kad vakcinų, įskaitant pritaikytas vakcinas, būtų pakankamai. Todėl gegužės 20 d. Komisija pasirašė su bendrove „BioNTech-Pfizer“ naują sutartį, kurioje numatyta nuo šių metų pabaigos iki 2023 m. patiekti 1,8 mlrd. vakcinos dozių. Komisija taip pat pasinaudojo galimybe pagal antrą sutartį su „Moderna“ užtikrinti 150 mln. dozių tiekimą. Valstybės narės gali perparduoti ar dovanoti vakcinos dozes ES nepriklausančioms šalims, kurioms reikia pagalbos, arba tai daryti pagal priemonę COVAX. Taip didinama visuotinė ir sąžininga prieiga prie vakcinų visame pasaulyje. Gali būti sudarytos ir kitos sutartys. Tai bendra ES politika siekiant apsidrausti nuo naujų COVID-19 bangų.

Pagrindiniai faktai

Saugi ir veiksminga vakcina – geriausias būdas įveikti koronavirusą ir susigrąžinti normalų gyvenimą. Europos Komisija nenuilstamai stengiasi užtikrinti galimų vakcinų dozes, kuriomis būtų galima dalytis su visais.

Europos Komisija iki šiol užsitikrino iki 4,6 mlrd. COVID-19 vakcinos dozių ir vyksta derybos dėl papildomų dozių. Komisija taip pat bendradarbiauja su pramonės įmonėmis, kad padidintų vakcinų gamybos pajėgumus.

Tuo pat metu Komisija pradėjo spręsti naujų atmainų keliamas problemas siekdama greitai sukurti ir dideliu mastu gaminti veiksmingas vakcinas nuo šių atmainų. „HERA inkubatorius“ padeda reaguoti į šią grėsmę.

Saugios COVID-19 vakcinos visiems europiečiams