Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su Europos Parlamento biuru Lietuvoje dalinasi žinia apie gegužės 9 d. prasidėjusią Konferenciją dėl Europos ateities.
Diskusijos ir įvairūs renginiai apie Europos ateitį šios Konferencijos rėmuose tęsis iki 2022 m. pavasario ir joje dalyvaus Europos piliečiai iš visų visuomenės sluoksnių ir ES vietų. Pasitelkiant Europos, nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas, taip pat pilietinę visuomenę ir kitas organizacijas, norinčias organizuoti renginius ir diskutuoti, siekiama surinkti skirtingose žemyno vietose gyvenančių žmonių idėjas ir paversti jas ES raidos kryptimis.
Skaitmeninėje Konferencijos platformoje https://futureu.europa.eu/?locale=lt kviečiama dalintis nuomone tokiomis Europos raidai svarbiomis temomis kaip klimato kaita ir aplinka, sveikata, ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo vietų kūrimas, Europos Sąjungos vaidmuo pasaulyje, vertybės, teisės ir teisinės valstybė, saugumas, skaitmeninė transformacija, Europos demokratija, migracija, švietimas, kultūra, jaunimas, sportas. Tačiau tai nebaigtinis sąrašas – galite laisvai iškelti bet kokį rūpimą klausimą.
Norėtumėte pasiūlyti savo idėjų apie tai, kokioje Europoje norėtumėte gyventi, dalyvauti vykstančiose diskusijose ar skelbti savo organizuojamus renginius?
> užsiregistruokite platformoje.
> skelbkite platformoje informaciją apie savo organizuojamus renginius.
> po renginio pateikite platformoje renginio metu pasiektas išvadas, išsakytas idėjas ar klausimus, kurie, kartu su visų piliečių ir organizacijų pateiktomis idėjomis bus panaudoti Europos piliečių forumuose, vyksiančiuose visos Konferencijos metu ir svarstomi siekiant parengti Konferencijos išvadas.
Kviečiame išnaudoti Konferencijos galimybę dalintis idėjomis apie mums visiems svarbią Europos dabartį ir reikalingus pokyčius.
#AteitisPriklausoNuoTavęs