Rusijai užpuolus Ukrainą, Europos Parlamentas (EP) reikalauja Rusijai taikyti dar griežtesnes ES sankcijas bei siekti suteikti Ukrainai ES šalies kandidatės statusą.

Antradienį priimtoje rezoliucijoje Parlamentas kuo griežčiausiai smerkia Rusijos invaziją į Ukrainą ir reikalauja nutraukti visus Ukrainoje vykdomus karinius veiksmus. EP taip pat smerkia Baltarusijos diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos vaidmenį puolant Ukrainą.

EP nariai „kategoriškai atmeta Rusijos retoriką, kuria užsimenama apie galimą masinio naikinimo ginklų panaudojimą“, o Rusijai primena „jos tarptautinius įsipareigojimus ir perspėja dėl konflikto branduolinės eskalacijos pavojų“. Jie taip pat ragina Europos Komisiją ir ES šalis „toliau teikti Ukrainai skubią humanitarinę pagalbą bendradarbiaujant su JT humanitarinėmisagentūromis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis partnerėmis.“

Rezoliucijoje ES institucijos raginamos siekti suteikti Ukrainai ES šalies kandidatės statusą. Ši procedūra turėtų būti vykdoma vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 49 straipsniu ir atsižvelgiant į nuopelnus, o kol kas toliau siekiant jos integracijos į ES bendrąją rinką pagal asociacijos susitarimą.

EP nariai džiaugiasi, kad dėl ES sankcijų buvo sutarta greitai, tačiau jie tikisi platesnio užmojo griežtų priemonių, kuriomis būtų strategiškai silpninama Rusijos ekonomika ir pramonė. Anot jų, visų pirma reikėtų apriboti svarbiausių Rusijos eksportuojamų prekių, pvz., naftos ir dujų, importą. Turėtų būti uždraustos naujos ES investicijos Rusijoje ir naujos Rusijos investicijos ES. Turėtų būti užblokuota visų Rusijos bankų prieiga prie Europos finansų sistemos, o Rusija turėtų būti atjungta nuo SWIFT sistemos. Įvairios sankcijos, įskaitant atjungimą nuo SWIFT, turėtų būti taikomos ir Baltarusijai dėl jos tiesioginės paramos Rusijos invazijai į Ukrainą.

Be to, Parlamentas ES valstybes ragina greičiau tiekti Ukrainai gynybinę ginkluotę, laikantis JT Chartijos 51 straipsnio, pagal kurį leidžiama individuali ir kolektyvinė gynyba. EP palankiai vertina intensyvesnį ES bendradarbiavimą su Ukraina žvalgybos srityje dėl tebesitęsiančios agresijos.

Parlamentas taip pat palankiai vertina ES įsipareigojimą pradėti taikyti Laikinosios apsaugos direktyvą, kad visiems nuo karo bėgantiems ukrainiečiams nedelsiant būtų suteikta galimybė gauti apsaugą. ES šalys turėtų vienodai pasidalinti atsakomybe už pabėgėlių, atvykstančių prie ES išorės sienų, priėmimą.

EP nariai reikalauja skubiai priimti tikslines sankcijas asmenims, atsakingiems už aukšto lygio korupciją Rusijoje ir Baltarusijoje, taip pat oligarchams ir šalių vadovams artimiems pareigūnams. Jie taip pat ragina auksinės vizos programas taikančias ES valstybes ir sąjungininkes peržiūrėti visus tokio gyventojo statuso gavėjus ir tą statusą atšaukti didelės vertės turtą turintiems Rusijos asmenims ir jų šeimoms, ypač susijusiems su sankcionuotais asmenimis ir įmonėmis.

Ši rezoliucija patvirtinta 637 nariams balsavus už, 13 – prieš ir 26 nariams susilaikius.