2020 metų gruodžio mėnesį Europos Sąjungos valstybių narių vadovai, kartu su Europos Parlamentu bei Europos Komisija susitarė dėl ES ekonomikos gaivinimo plano, padėsiančio atitaisyti ekonominę ir socialinę žalą, sukeltą COVID-19 pandemijos. Papildytas ilgalaikis ES biudžetas užtikrina, kad daugiau nei 50% gaivinimo plano bus skirta modernizavimui, investuojant į mokslinius tyrimus ir inovacijas, klimatą ir skaitmeninę transformaciją, taip pat atsigavimą, atsparumą ir pasirengimą iššūkiams ateityje.

„NextGenerationEU papildomai suteiks 806,9 mlrd. EUR, iš kurių 723,8 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis) bus teikiama per ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (RRF) paskolų ir dotacijų pavidalu, siekiant paremti ES šalių struktūrines reformas ir investicijas. Europos Komisija taip pat įsteigė techninės paramos priemonę, kad ES šalys gautų joms pritaikytą pagalbą rengiant ir įgyvendinant reformas. Skaitykite daugiau apie techninės paramos priemonę ir remiamus reformų projektus.

Finansavimo gavimo procesas iš ES ekonomikos gaivinimo fondo

Europos semestras, kuris yra ekonomikos politikos koordinavimo ES pagrindas, taip pat buvo pritaikytas prie ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, ir užtikrins, kad struktūrinės reformos būtų neatskiriama kiekvienos šalies atsigavimo dalis.

Kiekviena ES valstybė narė, norėdama pasinaudoti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis, paruošė ir Europos Komisijai pateikė nacionalinį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, kuriame mažiausiai 37% išlaidų yra skirta klimatui, o 20% – skaitmeninėms investicijoms ir reformoms. Planai turi būti įgyvendinti iki 2026 m. pabaigos.

Daugiau apie ES ekonomikos gaivinimo planą

2021 m. Europos Semestras – ypatingas ciklas

Europos žaliasis kursas

ES finansavimas, viešieji pirkimai ir paraiškų teikimo tvarka