Europos Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen kalba Europos Parlamento plenariniame posėdyje dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą

Gerbiamoji Europos Parlamento pirmininke,

Gerbiamasis Tarybos pirmininke,

Vyriausiasis įgaliotini,

Gerbiamasis Ukrainos Prezidente, brangus Volodymyrai,

Gerbiamasis Ukrainos Parlamento pirmininke,

Gerbiamieji Parlamento nariai,

Į Europą grįžo karas. Praėjus beveik trisdešimčiai metų nuo Balkanų karų ir daugiau nei pusei amžiaus nuo tos akimirkos, kai sovietų kariai žygiavo į Prahą ir Budapeštą, sostinėje Europos viduryje vėl aidėjo civilinės saugos sirenos. Tūkstančiai žmonių bėga nuo bombų, glaudžiasi metro stotyse laikydamiesi už rankų, tyliai verkdami ir bandydami pakelti vieni kitų nuotaiką. Ukrainos vakarinės sienos link nusidriekė automobilių kolonos, o kai daugybei jų baigėsi kuras, žmonės ėmė už rankų vaikus, ant pečių dėjosi kuprines ir žygiavo dešimtis kilometrų link Europos Sąjungos. Jie pas mus ieško prieglobsčio, nes jų šalis jau nebėra saugi. Nes Ukrainoje paleistas baisus mirčių skaitiklis. Vyrai, moterys ir vaikai vėl miršta, nes užsienio šalies vadovas, Prezidentas V. Putinas, nusprendė, kad jų šalis, Ukraina, neturi teisės egzistuoti. Mes niekada neleisime tam nutikti ir niekada su tuo nesutiksime.

Gerbiamieji Parlamento nariai,

Tai yra tiesos akimirka Europai. Norėčiau pacituoti Ukrainos laikraščio „Kyiv Independent“ vedamąjį, paskelbtą likus vos kelioms valandoms iki invazijos pradžios: „Tai ne tik Ukrainos klausimas. Tai dviejų pasaulių, dviejų diametraliai priešingų vertybinių pozicijų susidūrimas“. Jie visiškai teisūs. Tai yra teisės viršenybės ir ginklo viršenybės susidūrimas; demokratijos ir autokratijos, taisyklėmis pagrįstos tvarkos ir plikos agresijos pasaulio susidūrimas. Tai, kaip mes šiandien reaguojame į Rusijos veiksmus, lems tarptautinės sistemos ateitį. Ukrainos likimas yra pavojuje, tačiau ant svarstyklių ir mūsų pačių likimas. Turime parodyti mūsų demokratijų galią, turime parodyti laisvai ir demokratiškai savo nepriklausomybės kelią pasirenkančių žmonių galią. Mes galią rodome taip.

Šiandien dėl Ukrainos susitelkė beveik pusės milijardo žmonių Sąjunga. Visoje Europos Sąjungoje priešais Rusijos ambasadas Europos žmonės rengia demonstracijas. Daugybė jų atvėrė savo namų duris nuo Putino bombų bėgantiems ukrainiečiams. Norėčiau ypatingai padėkoti Lenkijai, Rumunijai, Slovakijai ir Vengrijai už tai, kad priėmė šias moteris, vyrus ir vaikus. Europa juos palaikys ne tik pirmosiomis dienomis, bet ir ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais. Tai turi būti mūsų bendras pažadas. Ir todėl siūlome pradėti taikyti laikinos apsaugos mechanizmą, kad jiems būtų suteiktas saugus statusas ir galimybė lankyti mokyklas, gauti medicininę priežiūrą ir dirbti. Jie to nusipelnė. Tai turime padaryti dabar. Žinome, kad tai tik pradžia. Mūsų apsaugos ir solidarumo prireiks daugiau ukrainiečių. Mes jiems padedame ir padėsime.

Europos Sąjunga demonstruoja vienybę dėl bendro tikslo ir aš tuo labai didžiuojuosi. Europos Sąjunga šviesos greičiu priėmė tris griežtų sankcijų Rusijos finansų sistemai, jos aukštųjų technologijų pramonei ir jos korumpuotam elitui rinkinius. Tai plačiausio masto sankcijų rinkinys mūsų Sąjungos istorijoje. Į šias sankcijas žiūrime rimtai; jaučiame, kad turime veikti. Šios sankcijos padarys didelę žalą Rusijos ekonomikai ir Kremliui. Mes atjungiame pagrindinius Rusijos bankus nuo SWIFT tinklo. Taip pat uždraudėme sandorius su Rusijos Centriniu banku – svarbiausia Rusijos finansų institucija. Tai paralyžiuoja milijardus iš užsienio atsargų ir užsuka čiaupą Rusijos ir Putino karui. Turime nutraukti šio karo finansavimą.

Antra, mes nustatome sankcijas svarbiems Rusijos ekonomikos sektoriams. Dėl mūsų priemonių Rusijai tampa neįmanoma atnaujinti naftos perdirbimo įmonių, remontuoti ir modernizuoti savo oro laivyno ir naudotis daugeliu svarbių technologijų, reikalingų klestinčiai ateičiai kurti. Mes užvėrėme dangų Rusijos lėktuvams, įskaitant privačius oligarchų lėktuvus. Ir neapsigaukite: įšaldysime ir kitą jų turtą – ar tai būtų jachtos, ar išskirtiniai automobiliai, ar prabangus būstas. Visa tai įšaldysime.

Trečia, žengiame dar vieną precedento neturintį žingsnį – stabdome Kremliaus propagandos mašinos licencijas. Valstybei priklausančios „Russia Today“ ir „Sputnik“ ir visos jų patronuojamosios įmonės nebegalės skleisti melo, kad pateisintų V. Putino karą ir skaldytų Europos Sąjungą. Šie beprecedenčiai Europos Sąjungos ir mūsų partnerių veiksmai – atsakas į beprecedentę Rusijos agresiją.

Kiekvienas iš šių žingsnių buvo glaudžiai koordinuojamas su mūsų partneriais ir sąjungininkais – Jungtinėmis Valstijomis, Jungtine Karalyste, Kanada ir Norvegija, o taip pat, pavyzdžiui, su Japonija, Pietų Korėja ir Australija. Visomis pastarosiomis dienomis daugiau nei 30 šalių, kurios sudaro gerokai daugiau nei pusę pasaulio ekonomikos, taip pat yra paskelbusios apie sankcijas ir eksporto kontrolę Rusijai. Jei Putinas siekė suskaldyti Europos Sąjungą, susilpninti NATO ir suskaldyti tarptautinę bendruomenę, jis pasiekė visiškai priešingą rezultatą. Esame vieningesni nei bet kada anksčiau ir atsilaikysime šiame kare, tikrai tai įveiksime ir nugalėsime. Esame vieningi ir liksime vieningi.

Gerbiamieji Parlamento nariai,

Puikiai žinau, kad šios sankcijos mūsų ekonomikai taip pat kainuos. Žinau tai ir noriu sąžiningai kalbėti su Europos žmonėmis. Dvejus metus kentėjome dėl pandemijos. Visi norėjome sutelkti dėmesį į mūsų ekonominį ir socialinį atsigavimą. Tačiau manau, kad Europos žmonės labai gerai supranta, kad privalome pasipriešinti šiai žiauriai agresijai. Taip, mūsų laisvės apsauga turi kainą. Bet tai yra lemiamas momentas. Ir tai yra kaina, kurią esame pasirengę sumokėti. Nes laisvė yra neįkainojama, gerbiamieji Parlamento nariai. Toks yra mūsų principas: laisvė yra neįkainojama.

Šiandieninės investicijos padės mums tapti labiau nepriklausomais rytoj. Pirmiausia galvoje turiu mūsų energetinį saugumą. Mes tiesiog negalime taip priklausyti nuo tiekėjo, kuris mums atvirai grasina. Todėl susisiekėme su kitais pasauliniais tiekėjais. Ir jie sureagavo. Norvegija didina tiekimą. Sausio mėn. suskystintųjų gamtinių dujų tiekimas buvo rekordinis. Statome naujus suskystintųjų gamtinių dujų terminalus ir dirbame tarpusavio jungčių srityje. Tačiau ilgainiui dėl mūsų perėjimo prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir vandenilio tapsime tikrai nepriklausomi. Turime paspartinti perėjimą prie žaliosios ekonomikos. Kadangi kiekviena Europoje iš saulės, vėjo, hidroenergijos ar biomasės pagaminta elektros energijos kilovatvalandė mažina mūsų priklausomybę nuo Rusijos dujų ir kitų energijos šaltinių. Tai yra strateginė investicija. Gerbiamieji Parlamento nariai, tai yra strateginė investicija, nes be kita ko, mažesnė priklausomybė nuo rusiškų dujų ir kitų iškastinių kuro šaltinių taip pat reiškia mažiau pinigų Kremliaus karo mašinai. Tai taip pat tiesa.

Mes esame ryžtingi, Europa gali įveikti šį iššūkį. Tas pats pasakytina ir apie gynybą. Per pastarąsias šešias dienas Europos saugumas ir gynyba evoliucionavo labiau nei per pastaruosius du dešimtmečius. Dauguma valstybių narių pažadėjo pristatyti į Ukrainą karinę įrangą. Vokietija paskelbė, kad ji kuo greičiau pasieks 2 proc. NATO tikslą. Ir Europos Sąjunga pirmą kartą naudoja Europos biudžetą karinei įrangai pirkti ir pristatyti į puolamą šalį: 500 mln. EUR iš Europos taikos priemonės skiriama Ukrainos gynybai remti. Kartu iš ES biudžeto skirsime pirmą ne mažiau kaip 500 mln. EUR finansavimą humanitarinėms šio tragiško karo pasekmėms šalyje šalinti ir pabėgėliams padėti.

Gerbiamieji Parlamento nariai,

Tai istorinė akimirka Europos Sąjungai. Savo saugumo ir žmonių apsaugos negalime laikyti savaime suprantamu dalyku. Turime už tai kovoti. Turime į tai investuoti. Turime prisiimti tinkamą atsakomybės dalį.

Ši krizė keičia Europą. Tačiau Rusija taip pat atsidūrė kryžkelėje. Kremliaus veiksmai labai kenkia ilgalaikiams Rusijos ir jos žmonių interesams. Vis daugiau ir daugiau rusų taip pat tai supranta. Jie išeina į demonstracijas už taiką ir laisvę. Ir kaip į tai reaguoja Kremlius? Suimdamas tūkstančius jų. Bet galiausiai taikos ir laisvės troškimas negalės būti nutildytas. Be Putino tankų yra ir kitokia Rusija. Ir mes tiesiame savo draugystės ranką tai kitai Rusijai. Būkite tikri, mes juos palaikome.

Gerbiamieji Parlamento nariai,

Šios dienos nepriklausomai Ukrainai yra tamsiausios. Tačiau kartu Ukrainos žmonės neša mūsų visų laisvės deglą. Jie rodo milžinišką drąsą. Jie gina savo gyvybes. Tačiau jie taip pat kovoja už visuotines vertybes ir yra pasirengę už jas mirti. Prezidentas V. Zelenskis ir Ukrainos žmonės yra tikras įkvėpimo šaltinis. Kai paskutinį kartą kalbėjome, jis man dar kartą papasakojo apie savo žmonių svajonę prisijungti prie mūsų Sąjungos. Šiandien Europos Sąjunga ir Ukraina jau yra artimesnės nei bet kada anksčiau. Priešakyje dar laukia ilgas kelias. Turime baigti šį karą. Ir turėtume kalbėti apie tolesnius veiksmus. Tačiau esu įsitikinusi – niekas šioje posėdžių salėje neabejoja, kad žmonės, taip drąsiai ginantys mūsų Europos vertybes, priklauso mūsų Europos šeimai.

Todėl, gerbiamieji Parlamento nariai, sakau – tegyvuoja Europa! Ir tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Ukraina!

My z vamy. Slava Ukraini.

 

Pareiškimo vaizdo įrašas skelbiamas ČIA