2023 m. sausio 1 d. Kroatija įsives eurą ir visiškai prisijungs prie Šengeno erdvės, kuri leidžia 420 mln. europiečių laisvai keliauti po ES valstybes be vidaus sienų kontrolės. Tai svarbus etapas Kroatijos, euro zonos, Šengeno erdvės ir visos Europos Sąjungos istorijoje. Šis prisijungimas vyksta Kroatijai atlikus intensyvius pasirengimo darbus ir įdėjus daug pastangų, kad įvykdytų visus būtinus reikalavimus.

Europos Komisija visapusiškai rėmė Kroatiją jai ruošiantis prisijungti prie euro zonos ir Šengeno erdvės. Prie euro zonos prisijungus Kroatijai, bendrą valiutą eurą turės 20 ES valstybių narių ir 347 mln. ES piliečių. Kalbant apie Šengeno erdvę, tai bus aštuntasis jos plėtros etapas, praėjus 11 metų po ankstesniojo.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Nuoširdžiai sveikinu Kroatiją prisijungiant prie euro zonos ir Šengeno erdvės. Nuo šio sekmadienio piliečiai, keliaujantys į Kroatiją ir iš jos, galės keliauti be vidaus sienų kontrolės. Šengeno erdvės plėtra daro mus stipresnius, o Kroatija dabar gali visapusiškai prisidėti prie labiau klestinčios ir atsparesnės Šengeno erdvės. Tą pačią dieną kroatai prisijungia prie 347 mln. europiečių bendruomenės, kuri naudoja eurą kasdieniame gyvenime. Tai didelis Kroatijos pasiekimas, jos tvirtos narystės Europos Sąjungoje simbolis ir simbolinis momentas visai euro zonai. Tai džiugus etapas Europos Sąjungai, Kroatijai ir jos piliečiams.”

Visas pranešimas spaudai (anglų kalba) skelbiamas ČIA.